Generalforsamling 2023

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 11 april 2023. Generalforsamlingen vil blive afholdt Torstedvej 1, 6990 Ulfborg, d. 11/4 2023, kl 19:00. Dagsordenen vil være som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år. 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5) Valg af revisor og […]

Ekstraordinær generalforsamling

På baggrund af tilsagn fra mere end 1/3 af medlemmerne af foreningen, indkaldes der hermed til generalforsamling onsdag d. 14. december 2022, kl. 19, på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg. 1: Velkomst ved formand (Uffe Nielsen) eller evt. kasserer (Steffen Troldtoft). 2: Valg af ordstyrer. 3: Redegørelse for forløb af bestyrelsesarbejde ved Steffen Troldtoft og modpart […]

Informations-seminar

Inviterer til Informations-seminar påTorstedvej 1, 6990 Ulfborg. Tirsdag den 30 august klokken 09.30Undervisere og indlægsholdere er den berømte tyske videnskabsjournalist og forfatter Vernher Gerhards og hans ex-kone Kerstin Reinhold. De er begge fra Fristaten Sachsen (4 millioner, Dresden) Kerstin er højesteretsdommer ved delstaten og dertil jæger og jagtbetjent. Gerhards arbejder bl.a. for den Tyske Forbundsregering […]

Generalforsamling 2022

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 5 april 2022. Generalforsamlingen vil blive afholdt Torstedvej 1, 6990 Ulfborg, d. 5/4 2022, kl 19:00. Dagsordenen vil være som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år. 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5) Valg af revisor og […]

Generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 30/6 2021. Grundet Coronarestriktioner har generalforsamlingen igen i år været udskudt. Vi har nu fundet en dato for den. Generalforsamlingen vil blive afholdt Torstedvej 1, 6990 Ulfborg, d. 30/6 2021, kl 19:00. Dagsordenen vil være som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Kassereren fremlægger det reviderede […]

Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 9. september kl 19, i Ørnhøj Hallen, Halkjærvej 8, 6973 Ørnhøj. Generalforsamlingen afholdes senere end angivet i vedtægterne, men det skyldes som tidligere udmeldt covid-19. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes til foreningens e-mail: info@ulvefritdanmark.dk Dagsordenen er […]

Indsamling

Foreningen er gentagne gange blevet opfordret til at iværksætte en indsamling til medalje og pengegave til Mourits Troldtoft. Den indsamling starter vi nu. Der kan doneres direkte her: Indsamlingen er ovre. Foreningen har også investeret i nogle få indsamlingsbøtter, hvis man vil donere kontant. Der er blandt andet opstillet en ved Ulfborg Isenkram og formanden […]

Dagsorden til ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 10. april 2019 kl. 19, i Ørnhøj Hallen, Halkjærvej 8, 6973 Ørnhøj. Dagsorden for ordinær generalforsamling: Ankomst og velkomst. Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor og revisorsuppleant. Fastsættelse af kontingent for 2020. […]