Generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 30/6 2021.

Grundet Coronarestriktioner har generalforsamlingen igen i år været udskudt.

Vi har nu fundet en dato for den. Generalforsamlingen vil blive afholdt Torstedvej 1, 6990 Ulfborg, d. 30/6 2021, kl 19:00.

Dagsordenen vil være som følger:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5) Valg af revisor og revisorsuppleant.

6) Fastsættelse af kontingent for følgende år.

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Eventuelt.

Bemærk: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes til info@ulvefritdanmark.dk

Vi skal til generalforsamlingen overholde corona restriktionerne. Som de ser ud lige nu betyder det at der skal bæres maske indendøre, når man ikke sidder ned, alle deltagere skal medbringe Coronapas, og af hensyn til deltagerantal/arealkrav skal man melde til på forhånd, ved at sende en mail til info@ulvefritdanmark.dk

Det er selvfølgelig muligt at reglerne ændres, så dette vil blive opdateret løbende.