Bestyrelsen

Formand: Poul Høgh

Næstformand: Børge Jensen

Kasserer og Talsmand: Steffen Troldtoft