Medlemsbetingelser

Følgende fremgår af foreningens vedtægter: Ikke ekskluderede personer der går ind for foreningens formål kan altid tegne medlemskab i foreningen, Betaler man kontingent er man medlem resten af året.
Er et medlemskab ikke fornyet inden d. 1. februar bortfalder medlemskabet.
Om eksklusion står der følgende i vedtægterne:
Et flertal af bestyrelsen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål.

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for UlvefritDanmark.dk:
Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med foreningens bestyrelse.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: VisaDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

Abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at UlvefritDanmark.dk er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at UlvefritDanmark.dk må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. UlvefritDanmark.dk er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af UlvefritDanmark.dk eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra UlvefritDanmark.dk ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af et år. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
UlvefritDanmark.dk har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. UlvefritDanmark.dk indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse, samt evt. telefonnummer.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.ulvefritdanmark.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer UlvefritDanmark.dk, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil UlvefritDanmark.dk som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for UlvefritDanmark.dk gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

UlvefritDanmark.dk fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
UlvefritDanmark.dk

CVR-nr: 39511134
Tlf.: +45 40221030
E-mail: info@ulvefritdanmark.dk

Klager sendes til foreningens email.