Generalforsamling 2022

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 5 april 2022.

Generalforsamlingen vil blive afholdt Torstedvej 1, 6990 Ulfborg, d. 5/4 2022, kl 19:00.

Dagsordenen vil være som følger:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5) Valg af revisor og revisorsuppleant.

6) Fastsættelse af kontingent for følgende år.

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Eventuelt.

Bemærk: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes til info@ulvefritdanmark.dk

Det er muligt at melde sig ind i foreningen/betale kontingent for 2022 til generalforsamlingen. Mød gerne op i god tid, så vi har det på plads inden kl 19.