Generalforsamling 2024

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling d. 27. februar 2024.

Generalforsamlingen vil blive afholdt Torstedvej 1, 6990 Ulfborg, d. 27/2 2024, kl. 19.00.

I år vil vi forsøge os med at lave spisning inden generalforsamlingen. Dørene åbnes kl 17.30 og vi spiser fra kl. 18. Tilmelding til spisning sker ved henvendelse på email: info@ulvefritdanmark.dk eller pr telefon til 20666567 (gerne sms), senest d. 20/2. Det koster 50kr for spisning.

Selve generalforsamlingen starter kl 19.00

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

Valg af dirigent.

Valg af stemmetællere.

Formandens beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Fastsættelse af kontingent for følgende år.

Eventuelt

Bemærk: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes til info@ulvefritdanmark.dk

Det er muligt at melde sig ind i foreningen/betale kontingent for 2024 til generalforsamlingen. Mød gerne op i god tid, så vi har det på plads inden kl 19.