Ekstraordinær generalforsamling

På baggrund af tilsagn fra mere end 1/3 af medlemmerne af foreningen, indkaldes der hermed til generalforsamling onsdag d. 14. december 2022, kl. 19, på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg.

1: Velkomst ved formand (Uffe Nielsen) eller evt. kasserer (Steffen Troldtoft).

2: Valg af ordstyrer.

3: Redegørelse for forløb af bestyrelsesarbejde ved Steffen Troldtoft og modpart Uffe Nielsen.

4: Ændring af vedtægter: §5 tilføjes som stk 2 “Generalforsamlingen har bemyndigelse til at afsætte og at ekskludere bestyrelsesmedlemmer med øjeblikkelig virkning.”

5: Vurdering af bestyrelsens arbejde og valg af bestyrelsesmedlemmer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer sættes også på valg, så det bliver afklaret, hvem der er i bestyrelsen. Genvælges siddende bestyrelsesmedlemmer, så fortsætter de på deres igangværende 2-årige periode. Genvælges siddende bestyrelsesmedlemmer ikke, så er de ude af bestyrelsen.

6: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at revidere foreningens vedtægter, så der er mindre sandsynlighed for, at en lignende situation vil opstå i fremtiden, og således at bestyrelsesarbejdet lettes mest muligt.

7: Evt. og Tak for denne gang.

Det er muligt at melde sig ind i foreningen/betale kontingent for 2022 til generalforsamlingen. Mød gerne op i god tid, så vi har det på plads inden kl 19.