Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 9. september kl 19, i Ørnhøj Hallen, Halkjærvej 8, 6973 Ørnhøj. Generalforsamlingen afholdes senere end angivet i vedtægterne, men det skyldes som tidligere udmeldt covid-19. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes til foreningens e-mail: info@ulvefritdanmark.dk Dagsordenen er […]

Indsamling

Foreningen er gentagne gange blevet opfordret til at iværksætte en indsamling til medalje og pengegave til Mourits Troldtoft. Den indsamling starter vi nu. Der kan doneres direkte her: Indsamlingen er ovre. Foreningen har også investeret i nogle få indsamlingsbøtter, hvis man vil donere kontant. Der er blandt andet opstillet en ved Ulfborg Isenkram og formanden […]

Dagsorden til ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 10. april 2019 kl. 19, i Ørnhøj Hallen, Halkjærvej 8, 6973 Ørnhøj. Dagsorden for ordinær generalforsamling: Ankomst og velkomst. Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor og revisorsuppleant. Fastsættelse af kontingent for 2020. […]

NYT MEDLEMSYSTEM!

Vi arbejder i øjeblikket på et nyt medlemsystem, så vi kan bruge mere tid på det det virkelig handler om – nemlig at snakke om ulve og ikke sidde med administrativt tungt arbejde. Det er derfor ikke muligt at melde sig ind i foreningen lige nu. Vi beder om lidt tålmodighed. De der har været […]

Ekstra ordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i foreningen Ulvefritdanmark.dk. onsdag den. 26. september 2018 kl. 19.30 Mødet blev afholdt i Ørnhøj Minihal Velkomst Henrik xxx bød velkommen til de knap 70 fremmødte medlemmer, og gik derefter videre efter den udsendte dagsorden. 1: Valg af dirigent.- Knud xxx blev foreslået som dirigent og blev valgt uden modkandidat. Dirigenten […]