Ekstra ordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i foreningen Ulvefritdanmark.dk.

onsdag den. 26. september 2018 kl. 19.30

Mødet blev afholdt i Ørnhøj Minihal

Velkomst

Henrik xxx bød velkommen til de knap 70 fremmødte medlemmer, og gik derefter videre efter den udsendte dagsorden.

1: Valg af dirigent.- Knud xxx blev foreslået som dirigent og blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til den ekstraordinære generalforsamling ifølge gældende vedtægter, hvorefter han erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

2: Afstemning af vedtægtsændringer.

Bestyrelsen havde rettidigt modtaget et forslag om ændringer i de gældende vedtægter, det blev dog trukket tilbage af afsenderne, da de synes, at det lignede forslaget om vedtægtsændringer udsendt af bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået, hvorefter de fremmødte medlemmer havde afklarende spørgsmål til ændringerne. De nye vedtægter blev herefter vedtaget ved håndsoprækning, med over 2/3 af de fremmødte medlemmer.

3:Valg til supplering af bestyrelsen

Foreningens formand Kim xxx havde trukket sig fra bestyrelsen, efter at have modtaget trusler. Bestyrelsen fortæller kort omkring deres arbejde og at der grundet et stort pres og mange udfordringer først nu bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at gøre bestyrelsen fuldtallig igen.

De nye vedtægts ændringerne giver samtidig mulighed for, at supplere yderligere op i bestyrelsen, således at der kan vælges hele 3 nye medlemmer,- så der i alt sidder 9 i bestyrelsen.

Der blev udpeget 2 stemmetællere blandt de fremmødte, Herefter var der mulighed for at komme med forslag til nye kandidater i bestyrelsen. Der var opstillet 4 kandidater.

En optælling af stemmerne viste et tæt valg og de 3 nye medlemmer i bestyrelsen blev :

Asger xxx

John xxx

Steffen Troldtoft

4. Fastsættelse af kontingent til næste år

Bestyrelsen ønsker at øge det årlige kontingent til 100 kr. om året, gældende fra 2019- Dette blev vedtaget med håndsoprækning med over 2/3 dele af stemmerne.

5. Indkomne forslag og evt.

Ændring af foreningens navn:

Forslag om ændring af foreningens navn til: Ulvefritdanmark.dk. Ændringen skulle mindske risikoen for at blive forvekslet med blandt andet Ulvefri Danmark. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med over 2/3 dele af stemmerne.

Foreningens navn er fremover Ulvefritdanmark.dk.

Tak for i aften

Aftenens generalforsamling sluttede med kaffe og kage, hvor der var mulighed for at komme med spørgsmål eller kommentarer. Tak til aftens dirigent som gjordet det fremragende. Og tak til de fremmødte medlemmer for Jeres engagement og opbakning. Mødet sluttede kl. ca 21.