Dagsorden til ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 10. april 2019 kl. 19, i Ørnhøj Hallen, Halkjærvej 8, 6973 Ørnhøj.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

Ankomst og velkomst.

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år.

Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Fastsættelse af kontingent for 2020.

Behandling af indkomne forslag. (indkomne forslag skal modtages senest d. 27 marts. Sendes til info@ulvefritdanmark.dk)

Indlæg fra medlemmer. (Vi er blevet opfordret til at give medlemmerne mulighed for at komme med et indlæg. Af hensyn til planlægning, så skal man anmode om taletid senest d. 27 marts. Send e-mail til info@ulvefritdanmark.dk)

Eventuelt