Dagsorden til ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 10. april 2019 kl. 19, i Ørnhøj Hallen, Halkjærvej 8, 6973 Ørnhøj. Dagsorden for ordinær generalforsamling: Ankomst og velkomst. Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor og revisorsuppleant. Fastsættelse af kontingent for 2020. […]

Ekstra ordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i foreningen Ulvefritdanmark.dk. onsdag den. 26. september 2018 kl. 19.30 Mødet blev afholdt i Ørnhøj Minihal Velkomst Henrik xxx bød velkommen til de knap 70 fremmødte medlemmer, og gik derefter videre efter den udsendte dagsorden. 1: Valg af dirigent.- Knud xxx blev foreslået som dirigent og blev valgt uden modkandidat. Dirigenten […]