Presse

Hvis du ønsker at komme i kontakt med foreningen angående generelt presse: info@ulvefritdanmark.dk eller ring direkte til vores presseansvarlige på tlf 20666567

Vi stiller gerne op til seriøse interviews og debatter, i det omfang det er muligt og relevant. Vi har i perioder rigtig mange henvendelser og er derfor indimellem nødsaget til at takke nej, til at deltage i aktuelle indslag.

Bestyrelsen i Ulvefrit Danmark ønsker en sober og ordentlig tone i debatten. Vi tager afstand fra at folk begår selvtægt, men ønsker en ændring i lovgivningen omkring ulven i Danmark.

Vi og vores medlemmer, har hver især forskellige holdninger og erfaringer med ulven, derfor kan vores begrundelser for, -at vi ikke mener ulven skal være i Danmark, være vidt forskellige.-Vores fælles mål er blot; et ulvefrit Danmark.

Vi ønsker blandt andet, at være med til at gøre befolkningen og politikere opmærksomme på de mange problemer og frustrationer, der kan være ved at bo med ulven, i så tæt befolket et land som Danmark. Hvor vi allerede, få år efter ulvens tilbagekomst til landet, mærker at ulvene ikke er så sky som eksperterne fortæller.

Vi ønsker ikke at opsplitte Danmark mellem by/land eller Sjælland/Jylland men vil gerne være med til at sætte fokus på, at der er stor forskel på, om man tager på en uges/dags ”safari” for at opleve Danmarks nye fascinerende rovdyr,- eller man lever med den i hverdagen. Mange folk og dyr i ulveområderne, har på trods af det få antal ulve der indtil videre er dokumentation for, allerede ændret deres adfærd markant.